EN
通知公告协会活动国际交流投资大会品牌评选其他会议
关于程音齐同志任职的通知
通知公告 2015.11.10 5524
 

来源:中国药促会    2015-11-10


经中国医药创新促进会(以下简称中国药促会)会长会议审议决定,任命程音齐同志为中国药促会副秘书长。任期自二〇一五年十一月十日起至本届会员大会届满为止。

特此通知。

                                                 二〇一五年十一月十日